Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

risa
19:24
7955 85c5 390
Reposted fromtfu tfu
risa
19:16
0590 64d0
Reposted fromtfu tfu
risa
18:36
1933 7630 390
Reposted fromtfu tfu
risa
18:35
7419 84c2 390
Reposted fromDosAmp DosAmp viatfu tfu
risa
18:35
8800 2234 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
risa
18:34
4339 bd1e 390
Reposted fromcontroversial controversial viatfu tfu
risa
17:08
0905 3f25 390
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viatfu tfu
risa
17:07
8438 84bb 390
Reposted frompanpancerny panpancerny viatfu tfu
risa
17:04
5207 6264 390
Reposted fromtfu tfu
risa
17:03
5592 eb4f 390
Reposted fromtfu tfu
risa
16:53
2240 0cb7 390
Reposted fromtfu tfu
risa
16:47
0994 1784 390
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viatfu tfu
risa
16:43
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
risa
16:43
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viagdziejestola gdziejestola
risa
15:25
2655 615e 390
Reposted fromtfu tfu
risa
14:09
risa
13:59
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
risa
13:59
risa
13:54
0046 4587 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
risa
13:52
6790 0d0c 390
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl