Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

risa
11:46
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viagdziejestola gdziejestola
risa
11:46
2414 db15 390
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola
risa
11:45
1672 f2bb 390
Reposted fromfriends friends viaexistential existential
risa
11:45
11:44
4848 2d3a 390
Reposted fromunco unco viaexistential existential
risa
11:44
risa
11:44
Jak zacząć żyć?
risa
03:35
Źle jest. Później jest chwilowo dobrze. Ale potem i tak wszystko się pierdoli.
risa
03:35
W myślach robię to, na co mam ochotę.
— Solveig Christov - "Na przykład Martin"
risa
03:34
a może by tak to wszystko rzucić i pojechać gdziekolwiek ? mogą być bieszczady 
risa
03:34
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
risa
03:34
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
risa
03:32
risa
03:32
believe this log
risa
03:31
2490 6d7b 390
Reposted fromnazarena nazarena viaNoCinderella NoCinderella
risa
00:11
risa
00:10
4047 df02 390
Reposted fromYuei Yuei viathe-impossible-girl the-impossible-girl
risa
00:10
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
00:10
00:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl