Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

risa
01:08
1476 d3fe 390
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viairmelin irmelin
risa
01:06
6986 65c3 390
Reposted fromwindingroads windingroads viairmelin irmelin
risa
01:04

Czasem, gdy człowiek chce zrobić coś ryzykownego, mówi sobie: 'I tak nie mam nic do stracenia'. A potem ku jego rozpaczy okazuje się, że jednak coś czego się nie ma, też można stracić. I wtedy jest się na minusie - moralnym, emocjonalnym i psychicznym. Oto gorzka życiowa prawda - zawsze może być gorzej.

risa
01:03
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viagdziejestola gdziejestola
risa
01:03
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viagdziejestola gdziejestola
risa
01:03
1800 5dbb 390
Gullaume Musso 'Uratuj mnie'  
Reposted frompatrisz patrisz viagdziejestola gdziejestola
risa
01:03
Zdumiewające, jak kapryśny potrafi być czas. Niecierpliwi się i pędzi, kiedy chciałbyś każdą chwilę zatrzymać na zawsze, a rozciąga się złośliwie, gdy nie pozostaje nic prócz czekania.
— Maja Lidia Kossakowska.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viagdziejestola gdziejestola
risa
01:01

July 17 2017

risa
19:32
7535 5679 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viapsyentist psyentist
risa
19:25
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAmericanlover Americanlover
risa
18:55
18:55
1054 5572 390
18:51
0242 110a 390
Reposted fromkimik kimik viaMissDeWorde MissDeWorde
risa
18:51
risa
18:47
6816 2a0f 390
Reposted fromteijakool teijakool viaNoCinderella NoCinderella
risa
18:47
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo
— myshirt
risa
18:47
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
risa
18:15
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
18:14
risa
18:14
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl