Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

risa
21:07
2811 8670 390
Reposted fromsoftboi softboi viabigevilgrin00 bigevilgrin00
risa
19:56
2665 5069 390
Reposted fromoll oll
risa
19:53
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
risa
19:52
risa
19:51
risa
19:50
risa
19:46
risa
19:45

March 10 2019

risa
20:57
risa
20:56
9686 9364 390
Wszystkie 9 żyć przed oczami. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
risa
20:53
2761 ba62 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatouchthesky touchthesky
risa
20:53
"Spotkasz pewnego dnia kogoś, kto całkiem odmieni Twoje życie. Odnowi Twoją wiarę w ludzi, we własne siły, poczucie wewnętrznej siły. Wyciągnie Cie z tego bagna w którym zatapiałeś się od dłuższego już czasu i poprowadzi nową drogą. Co ważniejsze - będzie szedł zaraz obok Ciebie.'"
Reposted fromcannellle cannellle viatouchthesky touchthesky
risa
20:52
1765 9a3f 390
:3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viatouchthesky touchthesky
risa
20:51
2225 d296 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatouchthesky touchthesky
risa
20:51
7311 abb9 390
Reposted fromMadristas Madristas viatouchthesky touchthesky
risa
20:51
4765 6ba0 390
Reposted frommeem meem viatouchthesky touchthesky
risa
20:49
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"
risa
20:47
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda viatouchthesky touchthesky
risa
20:47
Szukam diagnozy:
ile trwają
fantomowe bóle
amputowanych
marzeń?
— derida
Reposted fromderida derida viatouchthesky touchthesky
risa
20:43
6520 31be 390
- od dzisiaj zaczynam. 
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viaMissTake MissTake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl