Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

risa
20:36
3255 8b9c 390
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaPoranny Poranny
risa
20:34
Wylogować się z Ciebie nie potrafię...
— otóż to...
00:31
1593 3d2c 390
Reposted fromTheIllogicalVulcan TheIllogicalVulcan viaidjet idjet
risa
00:30
7233 5a97 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaidjet idjet
risa
00:23
1457 efe6 390
Reposted frompossumincardigan possumincardigan viaidjet idjet
risa
00:21
6601 4909 390
Reposted fromtfu tfu viaidjet idjet
risa
00:17
0402 154e 390
Reposted fromexistential existential viaidjet idjet
00:13
8315 c061 390
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viaidjet idjet
risa
00:09
2409 9a13 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaorangeugarte orangeugarte
risa
00:07
0502 87f4 390
Reposted fromniemadokaduciec niemadokaduciec viaidjet idjet
risa
00:06
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaCannonball Cannonball
risa
00:05
Reposted fromFlau Flau viathauturien thauturien
risa
00:05
5924 40ec 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadiffusedmind diffusedmind
00:03
9929 9c8c 390
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viazembata zembata
00:02
3055 2f44 390
risa
00:02
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacongreve congreve
risa
00:02
Reposted frommarysia marysia viacongreve congreve
risa
00:01
2690 e8a4 390
Reposted fromxanth xanth viabladzik bladzik

August 18 2017

risa
20:16
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
risa
20:16
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl